Konflikty v manželstve. Ich dôvody a riešenie.

Ako narábať s konfliktami? Prečo vznikajú? Aké sú dôvody? A ako rozoznať také tie tzv. v uvozovkách animálne prvé reakcie, ku ktorým sa uchyľujeme, keď sme možno v hneve a nemáme nadhľad?