deti

Články kategórie deti
4.5. 2024

Škola a deti. Výber školy pre dieťa a ako riešiť problémy v škole.

Rozhodujeme sa, akú školu vybrať pre našu budúcu prváčku. Bežné školstvo neučí deti kritickému mysleniu. Je žiaľ postavené na memorovaní faktov. Aký typ školy by ste odporúčali? Sú typy škôl, kde sa deti učia najmä to, čo sami chcú, nie sú vedené k zodpovednosti a to sa nám nezdá správne. Čo si myslíte napríklad o Waldorfskej škole?

28.4. 2024

Výchova detí v predškolskom veku. Rady pre rodiča.

Prvá otázka je, kedy si začať s deťmi čítať Božie slovo? Má význam robiť to ešte skôr, ako sú pred školákmi? Ešte keď sú maličkí?

24.3. 2024

Hnev manžela na deti počas práce z domu. Ako reagovať na deti počas práce z domu?

Napísala nám aj jedna mamina na materskej dovolenke. Dobrý deň, môj manžel pracuje z domu, no máme viacej detí a niekedy prídu do jeho pracovne, kde pracuje a on vtedy na ne kričí, že mu berú čas na prácu. Zvykne sa na nich nesmierne rozhnevať. Deti, najmä naši chlapci, sú z toho veľmi nešťastní a vidím, že reagujú neprimerane. Čo by som mala robiť v takejto situácii ja ako mama, ktorá je doma a neviem ako ďalej.