Škola a deti. Výber školy pre dieťa a ako riešiť problémy v škole.

Rozhodujeme sa, akú školu vybrať pre našu budúcu prváčku. Bežné školstvo neučí deti kritickému mysleniu. Je žiaľ postavené na memorovaní faktov. Aký typ školy by ste odporúčali? Sú typy škôl, kde sa deti učia najmä to, čo sami chcú, nie sú vedené k zodpovednosti a to sa nám nezdá správne. Čo si myslíte napríklad o Waldorfskej škole?

Štítky: