Vzťah medzi rodičmi a dospelými deťmi v spoločnom bývaní

Aké sú zásady budovania vzťahu keď je dieťa už síce dospelé no stále finančne závislé od rodičov? Ako nastaviť pravidlá takom vzťahu?