Klamstvo sociálnych sietí. Ako nás manipulujú sociálne siete

Ako sa využívajú sociálne siete na manipulovanie ľudí? V čom spočíva ten mechanizmus? Ako ovplyvňuje nadmerné používanie sociálnych sietí našu komunikáciu?