Rozdiely medzi mužmi a ženami. Zákonitosti vzťahovej dynamiky.

Pán doktor, ja vás hneď poprosím, aby ste nám to vysvetlili, čo to tá vzťahová dynamika je.