Viera a duchovné vedenie. Úloha duchovného poradcu v našom živote s Bohom

Ako vplývajú minulé skúsenosti na súčasne správanie jedinca? Prečo je dôležité prijať svoje chyby a hľadať pomoc u Boha? Ako mi môže pomôcť duchovný poradca v živote pomocou Božieho slova? Aké sú vlastnosti duchovného poradcu?

Štítky: