Manželstvo, oddelenie novomanželov od rodičov.

Aké sú pozitíva samostatného bývania novomanželov? Prečo je dôležité aby manželia žili samostatne od rodičov už od začiatku ich manželstva? Ako sa mení dynamika vzťahov medzi rodičmi a deťmi, keď sa mladí ľudia osamostatnia?