Posvätenie v manželstve

Pán doktor čo znamená posvätenie v manželstve a aké príklady z praxe nám môžete dať?

Štítky: