Komunikácia s partnerom. Aké veci je dôležité prekomunikovať počas chodenia?

Aké oblasti by mali dvaja mladí ľudia počas chodenia spolu prebrať, čo by im mohli rodičia v tomto smere poradiť, aby napríklad zvyky z rodín alebo duchovné dedičstvo neskôr v manželstve ich nepríjemne nezaskočili?