Komunikácia s dieťaťom. Ako správne komunikovať s dieťaťom?

Prvá otázka znie, ako citlivo a rozumne vysvetliť starým rodičom, s ktorými žijeme v jednom dome, aby na naše dieťa nehovorili bábätkovským jazykom, ale riadne spisovne. Nechceme totiž, aby sa naše dieťa utvrdzovalo v nesprávnej detskej výslovnosti a pomoc starých rodičov si vážime a potrebujeme ju. Ja si potrebujem oddýchnuť a nerada by som dospela do bodu, že im kvôli tomu nebudem chcieť dieťa nechávať na stráženie.