Ako prekonať strach z koronavírusu?

Ako vy zvládate situáciu s koronavírusom a čo z toho pre vás vyplýva?